Kajian Tafsir Al-Ma’rifah Al Qur’an.

Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc.MA

Serial Awal. Surah Al Kahfi (18) Ayat 1 – 3

Serial kedua Surah Al Kahfi (18) ayat 4 – 8

Serial ketiga Surah Al Kahfi (18) ahat 9 – 11

Serial keempat Surah Al Kahfi (18) ayat 13 – 16

k
Kisah Alam Semesta

——–

Kisah Lengkao Nabi Isa Ibnu Maryam